Annen ajatelmia

Välikysymyskeskustelusta

Torstai 22.10.2015 klo 15:44


Eilisessä täysistunnossa käsiteltiin opposition esittämää välikysymystä, hallituksen leikkauksien vaikutuksista eläkeläisiin. Hallitus on valmistellut budjetin haastavissa olosuhteissa. Edellisvuosien hallitusten toimintakyvyttömyys on osaltaan ajanut Suomen talouden tilanteeseen, jossa leikkaukset ovat välttämättömiä hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi.

Olen pitänyt osaltani omaishoitoa koskevaa keskustelua voimallisesti käynnissä jo pitkään. Hallitusohjelmassa neljäntenä kärkihankkeena onkin kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Tämä on itselleni erittäin mieleinen kärkihanke. Omaishoito pitää nähdä laajempana yhteiskunnallisena toimintana. Omaishoito ei ole palvelu, vaan se on hoitomuoto ja tulee sellaisena nähdä myös lainvalmistelussa. Omaishoitaja pitää nähdä kumppanina yhteiskunnallisessa järjestelmässä.

Omaishoitoa on monenlaista, jokainen hoitosuhde on omanlaisensa. Esimerkiksi etäomaishoito on nouseva trendi: moni työssäkäyvä hoitaa työnsä ohella ikääntyvää omaistaan tai läheistään, joka asuu ehkä toisessa kaupungissa. Siksi olenkin erittäin iloinen, että hallituksen tavoitteena on tukea omais- ja perhehoitajien hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä ja näin helpottaa omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista. 

Hallitus uudistaa omais- ja perhehoitoa lainsäädännön muutoksilla. Kiitos tästä hallitukselle, tätä on odotettu. Painopiste on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja erityisesti vapaapäivien lisäämisessä sekä omaishoitoa korvaavan sijaishoidon monipuolistamisessa. Kärkihankkeen lähtökohtana on, että iäkkäille ovat ensisijaisia omaan kotiin annettavat toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Tämä on erittäin tärkeä hanke. Jos ei pidetä huolta ikääntyvistä omaishoitajista ja heidän jaksamisestaan, meillä on laitoshoidossa sekä hoitaja että hoidettava. 

Kärkihankkeessa toteutetaan muun muassa uudistuvia kuntakokeiluja.Välikysymyskeskustelussa kysyinkin ministeriltä, miten hallitus on aikonut järjestää omaishoitoon tarkoitetun rahankäytön seuraamisen ja valvonnan siten, että se menee oikeaan kohteeseen. Tämä on olennaista, jotta tämä sinänsä erinomainen panostus ja lakiesitys toteutuvat tarkoitetulla tavalla.

Ministeri Rehula vastasi kysymykseeni seuraavasti ”Meillä on valtionosuusjärjestelmä, jossa siis sosiaalihuoltoon, sosiaalitoimeen, terveydenhuoltoon ovat valtionosuudet, joka on könttäraha, mutta yksi osa tätä valmistelua on se, että se 75 miljoonaa ihan aikuisten oikeasti tulisi omaishoitajien tilanteen parantamiseen. Se on nyt se työ, jota ministeriössä valmistellaan ja tehdään.”


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini