Annen ajatelmia

Homealtistunut - luulosairas?

Keskiviikko 25.2.2015 klo 16:56


Eduskunnan käsittelyssä oli tiistaina hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka on pääsääntöisesti kannatettava ja sille on tarvetta. Käytin aiheesta puheenvuoron, jossa korostin sitä, että jatkossa säännöksiä on tärkeää uudistaa niin, että niistä tulee entistä tarkempia ja yksityiskohtaisempia. Tämän esityksen hyvä ja kannatettava parannus on, että korvauskäsittelyä ja ammatillisen kuntoutuksen selvittelyä pyritään nopeuttamaan korvausprosessia koskevia määräaikoja lyhentämällä.

Valitettavasti esityksessä ei kuitenkaan puututa työpaikalla ilmenneistä home- ja kosteusvaurioista aiheutuneisiin terveyshaittoihin, jotka ovat yhä yleisempiä. Usein home- ja kosteusvaurioista aiheutuvat ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä ja sairauden diagnosointi on erittäin vaikeaa. Joillakin home- ja kosteusvaurioille altistuneilla henkilöillä oireilu on niin vakavaa, ettei työskentely nykyisellä työpaikalla onnistu.

Pahimmassa tapauksessa sisäilmaongelmista kärsivä jää vaille palkkatuloja ja työkyvyttömyyden ajalta annettavaa sosiaaliturvaa. Tilanne voikin muodostua työntekijän kannalta kohtuuttomaksi. Niin ollen lakiin tulisi kirjata home- ja sisäilmaongelmista sairastuneille henkilöille suunnattuja tukitoimenpiteitä, joilla sairastuneen henkilön työpaikanvaihdos mahdollistetaan, jos työpaikan sisäilmaongelmat nykyisessä työpaikassa estävät työskentelyn.

Jätimmekin 18. helmikuuta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lausumaehdotuksen hallituksen esitykseen, että työtapaturma- ja ammattitautilain osalta ryhdyttäisiin välittömästi jatkovalmisteluun, jotta työpaikallaan kosteus- tai homeongelmista kärsivien työntekijöiden tueksi luodaan selkeä tukijärjestelmä myös mahdollisen työpaikan vaihdon tukemiseksi sekä riittävän taloudellisen turvan varmistamiseksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini