Annen ajatelmia

Lapsen etu taattava uudessa perhehoitolaissa!

Keskiviikko 25.2.2015


Hallituksella tuntuu olevan taas fokus ja kustannuslaskelmat hukassa. Eduskunta käsitteli tiistaina perhehoitolakia, josta olen saanut paljon kriittistä kansalaispalautetta. Yhteydessä ovat olleet jälleen ne arjen asiantuntijat, eli perhehoitajat ja sijaisperheiden vanhemmat itse. He, joiden elämään lakimuutos ensisijaisesti vaikuttaa. Toin heidän äänensä kuuluville myös eduskunnan täysistunnossa.

Hallituksen esitys perhehoitolain uudistamiseksi on joiltain osin hyvä. Jätimme kuitenkin valiokunnan mietintöön vastalauseen, sillä lain valmistelussa ei ole otettu kokonaiskuvaa riittävästi huomioon ja on mahdollista, että esitetyllä lakimuutoksella edistetään ammatillisen perhekotitoiminnan lisääntymistä ja vahvistetaan suurten toimijoiden monopoliaseman luomista markkinoille. Tämä ei ole suunta, johon haluaisimme toimintaa kannustaa. Lisäksi kiinnitimme vastalauseessa huomiota kansalaispalautteessa paljon kritisoituun hoidettavien lukumäärän säätämiseen.

Toin omassa puheenvuorossani esille perhehoitajien ja sijaisvanhempien palautteissa esiin tulleen suuren huolen siitä, että lakiin ollaan kirjaamassa se, että sijoitettavia lapsia ja nuoria voi sijaisperheessä olla enää maksimissaan neljä perheen alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan lukien. Mikäli tuo ehdotettu mitoitus tulee voimaan, estetään niiden perheiden mahdollisuudet ryhtyä sijaisperheeksi, joissa kumpikin vanhemmista haluaisi jäädä kotiin päätoimiseksi toimeksiantosuhteiseksi perhehoitajaksi. Neljän lapsen tai nuoren perhehoidosta saatavat alimmat hoitopalkkiot eivät takaa toimeentuloa kummallekin kotiin jäävälle sijaisvanhemmalle.

Käytännössä muutos aiheuttaa monen nyt usean lapsen sijaisperheenä toimivan kohdalla sen, että kun hoidossa olevat nuoret itsenäistyvät ja muuttavat toisaalle, niin perheeseen ei enää sijoitettaisi uusia lapsia. Ja kun perheessä asuu vain neljä lasta tai nuorta, niin toisen vanhemmista on lähdettävä kodin ulkopuolelle töihin. Tilanne, jossa vain yksi vanhemmista on neljän lapsen kanssa kotona ja vastaa yksin heidän hoidostaan ja huolenpidostaan, heikentää lapsen mahdollisuuksia saada aikuisen henkilökohtaista huomiota.

Hallitus on arvioinut hoidettavien määrän säätämisen lakiin kustannusneutraaliksi. Emme kuitenkaan usko, että se sitä lopulta on. On riski, että lakiesitys johtaa kehitykseen, jossa kustannukset tulevat vain nousemaan. Muun muassa Perhehoitoliitto on arvioinut, että näin tulisi käymään. Jälleen kerran siis tuntuu siltä, että hallituksen kustannusarviot eivät vastaa todellisuutta. Lisäksi vaarassa on tällä kertaa myös lapsen ja nuoren etu.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini