"Perussuomalaisten ilopilleri ja työmyyrä, kansanedustaja Anne Louhelainen"

 Etelä-Suomen sanomat 26.3.2015

"Maakunnan äänikuningatar Anne Louhelainen ylitti viime vaalien äänimääränsä."

Etelä-Suomen sanomat 20.4.2015

Kuvateksti

Olen Perussuomalaisten kansanedustaja Hollolasta. Sain jatkokauden eduskuntavaaleissa 2015. Eduskunnassa päätyöni on vaalikaudella 2011-2015 ollut EU-asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa.

Tutustu ajatuksiini myös PS ehdokassivustolla.

Katso vaalivideoni Ylen vaaligalleriasta.

Tuoreimpia kuulumisiani ja ajatuksiani voit seurata blogistani tältä sivulta sekä Facebookista. Aikaisempia blogitekstejäni löydät täältä.  

Olen Sinun asiallasi, ollaan yhteyksissä!   

Anne

Kärkihankkeena trendikäs omaishoito

Tiistai 10.11.2015 klo 13:54

Rosalynn Carter  on viisaasti sanonut: ”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia  ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia!”

Moni mieltää omaishoidon vain ikäihmisten tekemäksi työksi. Omaishoitosuhteita on kuitenkin hyvin erilaisia; ikäihmiset hoitavat toisiaan, vanhemmat sairaita tai vammaisia lapsiaan tai vanhempaansa ja ehkäpä myös nuoria aikuisia, jotka hoitavat nuorempia sisaruksiaan ja/ tai vanhempaansa. Etäomaishoito puolestaan on kasvava trendi; moni pitää huolta läheisistään työssäkäyntinsä ohella.

 

Kaisa Kauppinen ja Mia Silfver-Kuhalampi ovat Helsingin yliopistolla tehneet tutkimuksen: ”Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen”. Siinä tutkittiin työssäkäynnin ja läheishoivan yhteensovittamista. Läheishoivalla tarkoitetaan epävirallista, yleensä perhepiirissä tapahtuvaa hoiva- ja huolenpitotyötä. Tutkimuksen mukaan jo nyt lähes kolmannes työssä käyvistä hoitaa apua tarvitsevaa perheenjäsentä tai muuta läheistä korkean iän, vamman tai sairauden vuoksi. Läheishoivan oletetaankin kasvavan väestön ikääntymisen myötä. Tutkimuksessa todetaan, että Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselyn mukaan 28 prosenttia työssäkäyvistä (n. 700 000) huolehti työnsä ohella apua tarvitsevasta omaisesta tai läheisestä. Hoivavastuita oli eniten 45 vuotta täyttäneillä työssäkäyvillä.

 

Itselleni erittäin mieleinen kärkihanke Sipilän hallitusohjelmassa on kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen ja ikäihmisten kotihoidon kehittäminen. Painopiste on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja erityisesti vapaapäivien lisäämisessä sekä omaishoitoa korvaavan sijaishoidon monipuolistamisessa. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointia on tarkoitus tukea ja helpottaa omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista. Esimerkiksi vammaisen lapsen perhe joutuu melkoiseen byrokratian myllytykseen: työnantaja, kunta, sairaala, Kela, verottaja, vakuutuslaitos, päiväkoti, koulu, eri terapeutit, vammais- ja sosiaalityöntekijät, AVI jne. jne. Kanssakäynti jokaisen tahon kanssa vaatii jaksamista ja sinnikkyyttä. Parisuhde jää usein hoitamatta. Siksi mielestäni omaishoitoperheiden jaksamiseen kokonaisuutena pitää kiinnittää huomiota. 

 

Omaishoitaja-nimikettä käytetään usein vain niistä hoitajista, jotka ovat tehneet sopimuksen omaishoidosta ja saavat omaishoidon tukea. Omaishoito ei ole palvelu, vaan se on hoitomuoto. Omaishoito pitää nähdä laajempana yhteiskunnallisena toimintana ja omaishoitaja kumppanina yhteiskunnallisessa järjestelmässä. Tietoa omaishoitajuuden linkittymisestä yhteiskuntaan on mahdollista saada tiistaina 24.11.2015 klo 14-18 Lahdessa (Sammonkatu 8) Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja läheiset ry:n järjestämillä Omaishoitomessuilla. Tavattavissa on Lahden kaupungilta useita eri toimijoita mm. vammaispalvelut, asiakasohjausyksikkö Siiri ja suun terveydenhuolto. Myös KELA:n asiamies, Sosiaaliasiamies, Kriisikeskus ja monia muita tahoja on tavattavissa.

Läheisen sairaskohtaus, sairaan tai vammaisen lapsen syntymä voi muuttaa elämän täysin. Meistä kaikista voi tulla omaishoitaja - tai omaishoidettava. Yllättäen – ja pyytämättä…

Kommentoi kirjoitusta.

Välikysymyskeskustelusta

Torstai 22.10.2015 klo 15:44

Eilisessä täysistunnossa käsiteltiin opposition esittämää välikysymystä, hallituksen leikkauksien vaikutuksista eläkeläisiin. Hallitus on valmistellut budjetin haastavissa olosuhteissa. Edellisvuosien hallitusten toimintakyvyttömyys on osaltaan ajanut Suomen talouden tilanteeseen, jossa leikkaukset ovat välttämättömiä hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi.

Olen pitänyt osaltani omaishoitoa koskevaa keskustelua voimallisesti käynnissä jo pitkään. Hallitusohjelmassa neljäntenä kärkihankkeena onkin kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Tämä on itselleni erittäin mieleinen kärkihanke. Omaishoito pitää nähdä laajempana yhteiskunnallisena toimintana. Omaishoito ei ole palvelu, vaan se on hoitomuoto ja tulee sellaisena nähdä myös lainvalmistelussa. Omaishoitaja pitää nähdä kumppanina yhteiskunnallisessa järjestelmässä.

Omaishoitoa on monenlaista, jokainen hoitosuhde on omanlaisensa. Esimerkiksi etäomaishoito on nouseva trendi: moni työssäkäyvä hoitaa työnsä ohella ikääntyvää omaistaan tai läheistään, joka asuu ehkä toisessa kaupungissa. Siksi olenkin erittäin iloinen, että hallituksen tavoitteena on tukea omais- ja perhehoitajien hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä ja näin helpottaa omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista. 

Hallitus uudistaa omais- ja perhehoitoa lainsäädännön muutoksilla. Kiitos tästä hallitukselle, tätä on odotettu. Painopiste on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja erityisesti vapaapäivien lisäämisessä sekä omaishoitoa korvaavan sijaishoidon monipuolistamisessa. Kärkihankkeen lähtökohtana on, että iäkkäille ovat ensisijaisia omaan kotiin annettavat toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Tämä on erittäin tärkeä hanke. Jos ei pidetä huolta ikääntyvistä omaishoitajista ja heidän jaksamisestaan, meillä on laitoshoidossa sekä hoitaja että hoidettava. 

Kärkihankkeessa toteutetaan muun muassa uudistuvia kuntakokeiluja.Välikysymyskeskustelussa kysyinkin ministeriltä, miten hallitus on aikonut järjestää omaishoitoon tarkoitetun rahankäytön seuraamisen ja valvonnan siten, että se menee oikeaan kohteeseen. Tämä on olennaista, jotta tämä sinänsä erinomainen panostus ja lakiesitys toteutuvat tarkoitetulla tavalla.

Ministeri Rehula vastasi kysymykseeni seuraavasti ”Meillä on valtionosuusjärjestelmä, jossa siis sosiaalihuoltoon, sosiaalitoimeen, terveydenhuoltoon ovat valtionosuudet, joka on könttäraha, mutta yksi osa tätä valmistelua on se, että se 75 miljoonaa ihan aikuisten oikeasti tulisi omaishoitajien tilanteen parantamiseen. Se on nyt se työ, jota ministeriössä valmistellaan ja tehdään.”

Kommentoi kirjoitusta.

Tavattavissa Riihimäellä

Perjantai 9.10.2015 klo 13:58

Riihimaki_9.10.2015.JPG

Kommentoi kirjoitusta.

"Uusi päivä kaiken muuttaa voi!"

Perjantai 9.10.2015 klo 13:51

Gallupit aaltoilevat, hallitusvastuun ottamisen jälkeen oli odotetavissa että notkahdus tulee. Ihmisillä on tottakait paljon odotuksia PS:n varalle, mutta aikaisempien hallitusten tekosia ei kukaan pysty muuttamaan parissa kuukaudessa. Odotukset ovat olleet kovat, mutta tämän hallituksen toiminta-aikaa on kulunut vasta muutama kuukausi.

Nyt ollaan tilanteessa joka on ennen näkemätön vaikea  monella saralla:
1.Taloustilannetta yritetään kääntää pois velalla elämisestä. Edellisten hallitusten päätöntä toimintaa on yritettävä korjata eikä se ole kivutonta.

2. Samaan aikaan koko Euroopan on yllättänyt ennennäkemättömän laaja turvapaikanhakijoiden tulva.Ei yksikään maa Euroopassa ollut tällaiseen varautunut. Suomessa tähän asiaan liittyvä kritiikki on helpointa kohdistaa Perussuomalaisiin. Ps:n  ministerit aloittivat kuitenkin heti työsarkansa alussa ennennäkemättömän laajat selvitykset liittyen turvapaikan hakijoihin mm. erilaisten sosiaalietuuksien suhteen. Kansalaiset odottavat tuloksia herkeämättä, mutta ne eivät vielä ole ulospäin selkeästi näkyviä.
Ymmärrän ihmisiä varsin hyvin. Meillä kaikilla on samat pelot, eivät kaikki tänne tulleet ole avuttomia ja sotaa paossa.
Perussuomalaiset ministerit ovat tehneet koko hallituskauden rajusti töitä ja siitä esimerkkinä tänään ministeri Hanna Mäntylän erinomainen tietopaketti missä mennään turvapaikan hakijoiden osalta.

3. Kreikan tukipaketin osalta PS ei voinut mitään;EVM päätöstä vastustimme viime kaudella juuri tällaisista syistä. Tuen myöntämistä Suomi ei yksin voinut estää.
 
Työ ja työllisyys nostaa Suomen talouden, siihen hallitus satsaa ja sillä saamme lisää vientiä. Suomalaisissa on voimaa ja osaamista. Rakennemuutokset eivät ole aina mukavia. Mutta niitä on yksityisellä sektorilla tehty maailman sivu. Olen itsekin saanut niistä osani. Eihän se kivaa ole, että työtehtäviä, lomaetuuksia tai päivystyskorvauksia sorvataan. Päivystyskorvausten lopettaminen oli lähes ilmoitusluontoinen asia. Lomien sijaisuuskorvaukset oli helppo lopettaa muuttamalla työtehtävät tehtäviksi tiimeissä. Muutoksiin oli vain sopeuduttava. Eikä kivaa ollut myöskään saada kesken työpäivän tekstiviesti, että minut oli myyty toiseen yritykseen. Otin sen asian kuitenkin "Ilon kautta" ja totesin, että olihan se hyvä, kun kelpasin 20-vuoden työsuhteen jälkeen vielä myytäväksi. Suoja-aikaa irtisanomiselle uuden työnantajan palveluksessa annettiin peräti vuosi. Noh, lomautuksista ei tässä nyt sen enempää, nekin ovat arkipäivää.
Puolueiden eilisen gallup-lukeman viesti on otettava vakavasti. Mutta  nyt ei pidä antaa periksi. Gallupluku kertoo että töitä on sitkeästi jatkettava,  Erityisesti nyt meillä on vahva tekemisen meininki, onhan meillä on edustajat pöydissä joissa voimme vaikuttaa päätöksiin. Tätä on odotettu. Politiikka on pitkäjänteistä työtä, vastoinkäymiset on tehty voitettaviksi.
 
Lainaan loppuun 92-vuotiaan veteraanikansanedustaja Mikko Vainion suosimaa slogania: "Uusi  päivä kaiken muuttaa voi!"

Kommentoi kirjoitusta.

Vuoden 2016 budjettiesityksestä

Perjantai 9.10.2015 klo 10:48

Hallitus esitteli vuoden 2016 talousarvion tiistaina 29.9. Sen jälkeen on eduskunnan täysistunnossa käyty kiivasta keskustelua Suomen talouden tervehdyttämisen keinoista. Itse en valitettavasti päässyt osallistumaan tähän mielenkiintoiseen debattiin, sillä osallistuin Euroopan neuvoston parlamentaariselle istuntoviikolle Strasbourgissa.

Suomen talouden tilanne on vakava. Bruttokansantuote on supistunut jo usean vuoden ajan, samalla kun työttömyys on kasvanut ja työttömyysjaksot ovat pidenneet. Lisähaasteensa julkisen talouden kestävyydelle tuo väestön ikääntyminen. Suomi on velkaantunut noin seitsemän miljardia euroa vuodessa jo seitsemän vuotta.

Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista talouden tehohoitoa. Hallitus onkin ryhtynyt päättäväisiin toimiin, joilla yhteiskuntamme uudistetaan vastaamaan 2000-luvun haasteisiin, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Velaksi eläminen lopetetaan vuoteen 2021 mennessä.

Eduskuntakeskustelussa on ilmennyt, että oppositiolla ei ole esittää omia konkreettisia vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Erityisesti hallituksen aikeita leikata koulutuksesta ja sosiaalietuuksista on arvosteltu kovin sanoin. Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin muistaa, että hyvinvointivaltion budjetista suurimmat menot kohdistuvat juuri koulutukseen ja sosiaalietuuksiin. Näin ollen säästöt näillä alueilla ovat tässä taloustilanteessa väistämättömiä. On mahdotonta tehdä yhtä suuria säästöjä leikkaamalla muilta alueilta koskematta lainkaan koulutukseen ja sosiaalietuuksiin. Tämä tarkoittaisi käytännössä näiden toimintojen, kuten esimerkiksi Puolustusvoimien, täydellistä lakkauttamista, eikä tällä siltikään saataisi aikaan yhtä merkittäviä säästöjä.

Perussuomalaiset kantavat vastuuta hallituksessa vakaasti ja rauhallisesti. Lukuisia Perussuomalaisten ajamia tavoitteita on sisällytetty hallituksen antamaan budjettiesitykseen. Vuoden 2016 budjetti keventää työn verotusta erityisesti pieni- ja keskituloisilta 450 miljoonalla eurolla. Vastaavasti suurituloisten verotusta tullaan kiristämään laskemalla ylimmän veroluokan alarajaa 90 000 eurosta 72 300 euroon. Yle-veron indeksijäädytys johtaa veron nousuun 70 euroon, jolloin sen piiristä poistuu noin 300 000 kaikkein pienituloisinta. Takuueläke nousee 23 euroa kuukaudessa. Myös autoveron asteittainen 200 miljoonan euron alennus alkaa tulevana vuonna.

Osa hallituksen leikkauksista tekee kipeää, vaikka järjestelmätasolla muutoksia ei niinkään tapahdu. Koulutusjärjestelmämme ei romahda, vaikka oppositio sillä pelotteleekin. Eläkkeensaajien asumistuen saajat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Muutoksen vaikutuksia eläkkeensaajan asumistuen saajiin tullaan kuitenkin onneksi lieventämään 30 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Kelan korvauksia leikataan, päivähoito-oikeutta rajoitetaan ja työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata uudistetaan. Rajalliset voimavarat keskitetään sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Budjetti sisältää historiallisen paljon ja viimein lisäpanostuksia myös liikenneverkon kunnon parantamiseen. Perusväylänpitoon lisätään 132 miljoonaa euroa.

Henkilökohtaisesti olen erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen tukea kuntien peruspalvelujen kehittämisen jatkamista. Osana tätä lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuutta parannetaan 10 miljoonalla eurolla. Hallitus on myös esittänyt omaishoidon kehittämiseen 9,5 miljoonaa euroa. Omaishoito on yksi niistä asioista, johon meidän Suomessa tulisi panostaa entistä enemmän, varsinkin nyt kun ikääntyvien määrä väestössä tulee vain nousemaan. Yksi omaishoitosopimus kustantaa kunnalle noin 13 200 euroa vuodessa, kun taas yksi laitospaikka maksaa vuodessa jopa 80 000 euroa.

Heikko taloudellinen tilanne on suorassa yhteydessä siihen miten pystymme vastaamaan meihin ulkopuolelta kohdistuviin uhkiin. Suomen puolustuskyvyn ylläpitäminen edellyttää Puolustusvoimilta kykyä ennakoivan puolustusvalmiuden kohottamiseen, ja tehtävää vastaavaa todellista suorituskykyä. Budjetissa onkin esitetty Puolustusvoimien materiaalihankintoihin 50 miljoonan euron lisäystä. Lisärahoituksen määrä nousee asteittain 150 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Hallituksen tavoitteena on myös lisätä arjen turvallisuutta ja puuttua tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta. Budjetissa on osoitettu 50 miljoonaa euroa lisää sisäiseen turvallisuuteen vuodelle 2016. Kehitysyhteistyöstä leikataan hallitusohjelman mukaisesti 330 miljoonaa euroa. Sen lisäksi on päätetty, että päästökauppatuloja ei enää ohjata kehitysapuun. Tästä huolimatta kehitysyhteistyöhön jää edelleen noin 500 miljoonaa euroa.

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia